Laba d.o.o.

Autentic clothes

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Najam prostora

Pored vlastite proizvodnje i postojećeg zakupa, raspolažemo sa još slobodnog proizvodno-prodajnog prostora u hali, te kancelarijskog prostora (cca 100 metara četvornih) u upravnoj zgradi, kao i 2000 metara četvornih travnate površine namijenjene za manipulativne i skladišne poslove sa bezonskim prilazom i kompletnom infrastrukturom.

Želimo iskoristiti povoljan zemljopisni položaj za promet ,trgovinu i međuregionalnu suradnju , kao i komparativne prednosti koje pruža država i Grad Vukovar na području od posebnog državnog interesa te smo spremni za:

  • zajedničku poslovno tehničku suradnju u proizvodnji za inozemno i domaće tržište

  • distribuciju zastupstvo inovacije modernizaciju i druge razvojne programe